Projekty

Milanowianki (wrzesień 2013 - czerwiec 2014)

Milanowianki to projekt Milanowskiego Centrum Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

"Celem Milanowanek jest przywrócenie pamięci i wiedzy o kobietach mieszkających, tworzących i pracujących w Milanówku od zarania jego dziejów do czasów współczesnych.

 

Inspiracją do powstania projektu była postać i praca Pani Felicji Witkowskiej, której życie i dorobek – na długie lata zapomniane – ożyły podczas Festiwalu Otwarte Ogrody 2013.
Gdy popatrzymy na historię Milanówka, barwnych i twórczych postaci kobiet było o wiele więcej. O niektórych z nich coś wiemy – o Walerii Morozowicz czy Marii Morozowicz-Szczepkowskiej. Jednak większość z nich skrywa zasłona zbiorowej niepamięci. Kobiety skupione wokół Milanowianek, to osoby, dla których Milanówek jest ważnym miejscem na mapie życia, pracy i twórczości. To kobiety, które wierzą, że oddolne działania i inicjatywy mają duży wpływ na kształtowanie charakteru i klimatu Milanówka.

 

Każda z uczestniczek projektu w trakcie jego trwania opracowała sylwetkę wybranej przez siebie bohaterki – kobiety z Milanówka. Opracowania mogły mieć charakter literacki, plastyczny – graficzny, malarski, fotograficzny czy komiksowy, zakładamy pełną dowolność form i stylów.

 

Udział w projekcie kobiet, dla których praca badawcza czy literacka stanowi chleb powszedni, gwarantuje wsparcie wszystkim tym, które ze słowem pisanym nie czują się najlepiej, w zakresie poszukiwania informacji, przygotowywania i przeprowadzania wywiadów i nagrań, poszukiwania i wykonywania dokumentacji fotograficznej, redakcji i korekty opracowywanych materiałów.

 

W efekcie projektu powstała pierwsza publikacja w całości poświęcona kobietom z Milanówka: "Milanowianki". Powstał szlak miejskiej wycieczki śladami naszych bohaterek, który jest dopełnieniem opowieści o kobietach z Milanówka w przestrzeni miejskiej".
http://www.milanowianki.pl/ 
 
 
Znajomi z Milanówka (04.2012)

 Z wielką radością zaprosiłam "Znajomych z Milanówka" do Gdańska...

 "Warto zaprzyjaźnić się z Milanówkiem i warto zaprzyjaźnić się ze sztuką. To właśnie z mazowieckiej miejscowości pochodzą artyści, których prace goszczą na wystawie w Dworku Artura.

 

 

Wystawę „Znajomi z Milanówka” można podziwiać od 20 kwietnia. Barbara Matuszewska-Berg, Rysiek Lynx Łobos, Anna Orłowska i Olga Cieślak to czwórka twórców, których łączy pasja tworzenia i urokliwe miejsce zamieszkania [...]"

 

wiecej www.trojmiasto.miastokultury.pl

 

 

Milanówek w śmietankowej mgle (2011/2012)

„Milanówek w śmietankowej mgle” to wspólne dzieło jedenastu milanowskich Twórców, którymi są: Małgorzata Budziszewska, Olga Cieślak, Nina Gąsowska, Daria Grad, Ryszard Lynx Łobos, Maria Matuszewska, Barbara Matuszewska-Berg, Anna Rogala, Daria Selka-Bonna, Włodzimierz Starościak, Sylwia Sikora-Tyszka.

 

 

 

 

fragment wywiadu z Darią Selka-Bonna  dla Portalu Wspólny Powiat

 

[...] Zainicjowała Pani realizację tego projektu w Milanówku, czy wcześniej były już tego rodzaju próby i gdzie je zrealizowano?

- Projekt który zaproponowałam milanowskim artystom plastykom nazwać można przedsięwzięciem o charakterze ogólnopolskim. To akcja artystyczno-socjologiczna. Po raz pierwszy zrealizowano go w Kazimierzu Dolnym, następnie z wielkim powodzeniem w Gdańsku, z którego pochodzę. Miałam przyjemność współtworzyć panoramę Gdańska trzykrotnie. Milanówek dołączył do akcji w zeszłym roku.

- Co było głównym celem tego rodzaju wspólnego malowania?- Głównym celem wspólnego tworzenia oprócz promocji i integracji środowiska plastyków było wyeksponowanie wartości i przydatności sztuki. Jej funkcji komunikacyjnej i społecznej. Sztuka to narzędzie, dzięki któremu kreować można rzeczywistość i potrzeby. Obraz jest efektem spotkania się różnych ludzi w jednej przestrzeni. To próba porozumienia się malarzy na płaszczyźnie procesu twórczego. Założeniem było, że jest on darem dla mieszkańców i znaleźć się musi w przestrzeni publicznej miasta. Dodatkowo, udało się osiągnąć coś do czego dążył m.in. Jan Szczepkowski, chodzi mianowicie o „podnoszenie estetyki życia codziennego poprzez propagowanie sztuki użytkowej" - nasz obraz znalazł się na miejskim kalendarzu na 2012 rok. Znajdzie się także na innych gadżetach promocyjnych miasta: kubeczkach i torbach ekologicznych.

 

- Czy w przypadku Milanówka wybrano jakiś konkretny temat?- Tematem obrazu jest architektura Milanówka i jego walory krajobrazowe. Usytuowane w zieleni drzew wille i obecność zwierząt. Miasto Ogród[...].

 

wywiad przeprowadził redaktor Andrzej Pettyn

wiecej na: 

http://wspolnypowiat.pl/gazeta/wywiady/id/435